Du er her: Hjem / Politisk møtekalender

Politisk møtekalender

Klikk på aktuell møtedato (i blått) for å se saker som ble behandlet og møteprotokoll. Datoer i sort er møter som ikke ennå er avholdt. Sakspapirer vil være tilgjengelig en uke før møtet.

Politiske møter

Følg møtene på web-TV

Her kan du følge møtene i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg direkte via web-TV. Du kan se direktesendinger og arkiv fra tidligere møter. Arkivet har opptak for det siste året. 

Gå til web-TV

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har eget sekretariat (KUBIS).

Møteplan for kontrollutvalget og sakspapirer finnes her.

Medlemmer i styrer og utvalg

Klikk på ønsket styre eller utvalget for å få opp medlemmene med kontaktdetaljer.

Arbeidsgruppemøter

Kommunestyret vedtok 11. oktober 2018 å etablere en politisk arbeidsgruppe som skal utarbeide et utkast til nytt delgeringsreglement frem mot våren 2019. (Saksprotokoll)

Arbeidsgruppen består av varaordfører(leder), gruppelederne for partiene i kommunestyret og lederne for hovedutvalgene, med bistand fra kommuneadvokatkontoret og politisk sekretariat.

Møtedatoer og referater vil bli annonsert her fortløpende:

10.12.2018

21.01.2019

Presentasjoner fra politiske møter

På enkelte møter blir det benyttet presentasjoner som ikke ligger ved protokollen. Disse finnes tilgjengelig på en egen nettside.

Presentasjoner

Møter før 2015

Sakspapirer for møter avholdt i perioden august 2012 til august 2015 finnes her.