Du er her: Hjem / Arealplan / Pågående planprosesser / 246 - Detaljregulering Hollerud boligfelt

Innhold

  246 - Detaljregulering Hollerud boligfelt - Varsel om oppstart

  Varsel om oppstart av planarbeid

  Beskrivelse

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om oppstart av planarbeid for 246 - Detaljregulering Hollerud boligfelt, gnr/bnr 255/1 i Ringerike kommune.

  Forslagsstiller er MjøsPlan AS på vegne av Hollerud Boligtomter AS. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligutbygging.

  Kommunens saksbehandler er arealplanlegger Åshild Lie og Linda Engstrøm ved Areal- og byplan.

  Området er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, og er ikke regulert tidligere.

  Plankart

   

  Merknader

  Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til:

  Helle Flesjå - tlf. 417 41 777 - helle@mjosplan.no
  Hallgeir Mork - tlf. 997 31 811 - hallgeir@mjosplan.no

  Frist for merknader til planarbeidet er 10. september 2018.

  Siste endret: 24.08.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?