Du er her: Hjem / Arealplaner / Kommuneplan

Innhold

  Kommuneplan

  Kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel

  Kommuneplanens samfunnsdel 

  Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument, og tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

  Ringerike kommunes samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 30. april 2015 og gjelder for perioden 2015 til 2030.

  Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

  Kommuneplanens arealdel

  Kommuneplanens arealdel består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Den er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

  I kommuneplanens arealdel i Ringerike kommune er det enkelte områder som ikke er dekket. Det er fordi de områdene dekkes av en egen kommunedelplan.

  Gjeldende arealdel ble vedtatt 30. august 2007 og gjelder for perioden 2007 til 2019.

  Kommuneplanbestemmelser  Plankart

  Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030

  Arealdelen ble lagt ut til begrenset høring og offentlig ettersyn med frist til å komme med merkander innen 01.07.2018.

  Revisjon av arealdelen

  Siste endret: 06.12.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?