Du er her: Hjem / Arealplaner / Kommuneplanens arealdel til revisjon

Innhold

  Kommuneplanens arealdel til revisjon

  Høringsforslaget

  Planforslaget var til 1. gangs behandling i Formannskapet 25. april 2017, saksnr. 20/17. Forslag til arealdel angir gjennom plankartet ønsket arealutvikling i årene som kommer, frem til 2030.

  Kommuneplanbestemmelsene foreslår rammer og betingelser for ny arealbruk. I tillegg viser kart og bestemmelser også viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Nye utbyggingsområder som er lagt inn fremkommer av planbeskrivelsen. Konsekvenser av planforslaget omtales i planbeskrivelsen.

  Kommunedelplaner for Ådalsfjella og Krakstadmarka har egne kart og bestemmelser som også ligger tilgjengelig på kommunens nettsider under kommunedelplaner.

  Dokumenter
  1. Forslag til kommuneplankart Ringerike
  2. Forslag til soneplan for Hønefoss
  3. Forslag til soneplan for Nes i Ådal
  4. Forslag til soneplan for Hallingby
  5. Forslag til soneplan for Sokna
  6. Forslag til soneplan for Tyristrand - Ask - Nakkerud
  7. Forslag til kommuneplanbestemmelser
  8. Forslag til planbeskrivelse
  9. Konsekvensutredning
  10. Beslag jordbruksarealer
  11. Saksframlegg
  12. Protokoll

  Gjestebud

  Ringerike kommune har prøvd ut gjestebud som en metode for medvirkning i kommuneplanprosessen.

  Dokumenter

  Planprogram

  Planprogram for revisjon av kommuneplan ble fastsatt av kommunestyret 20. juni 2013.

  For kommuneplan skal det utarbeides et planprogram, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-13 og 4-1 samt forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 7. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, opplegg for medvirkning, alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger. Planprogrammet inneholder også en framdriftsplan for planarbeidet.

  Dokumenter

  Grovsiling

  Her er saksdokumentene fra grovsilingen av innspill til kommuneplanens arealdel:

  Dokumenter

   

  Nyheter om revisjon av arealdelen

  Her kan du lese mer om arbeidet med å revidere arealdelen.

  Siste endret: 20.09.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?