Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Planer på høring/ offentlig ettersyn / Ringeriksbanen/E16 - endring i planforslag

Innhold

  Ringeriksbanen/E16 - endring i planforslag

  Bane NOR gjort endringer i planforslaget for Ringeriksbanen/E16 har, som følge av innspillene som kom inn fra høringsprosessen. Planen er derfor ute på nytt, i en begrenset høring. Du kan komme med merknader til endringene i planen innen fristen 14. desember.

  Beskrivelse

  Forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 lå ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 19. april til 24. juni 2018.

  I høringsperioden kom det inn flere gode forslag, noe som har resultert i mindre endringer av reguleringsplanen innenfor Ringerike kommune, enten i plankartet eller i planbestemmelsene.

  Siden det innenfor Ringerike kommune kun er mindre endringer i planforslaget, innebærer det at forslaget legges ut til en begrensa høring frem til 14. desember.

  En begrensa høringsprosess skjer ved mindre endringer/justeringer av planforslaget - da er det kun de kunngjorte endringene i planen som er ute på høring.

  I slike tilfeller blir kun berørte grunneiere, kommuner og regionale aktører varslet direkte om endringene, og høringsperioden er kortere enn normalt.

  Du kan lese mer om bakgrunnen for høringsprosessen på Bane NORs sider.

  Les mer om Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 her.

  Saksdokumenter

  Her finner du relevant dokumentasjon på hva som er endret i planforslaget.

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til endringene som er gjort, kan du sende disse skriftlig til

  postmottak@banenor.no

  eller med post til:

  Bane NOR
  Postboks 4350
  2308 Hamar

  Merk henvendelsen med
  «Saksnummer 201810678 - Ringeriksbanen og E16, Ringerike kommune – Høringsuttalelser».

  Frist for å sende inn merknader til endringsforslagene er 14. desember 2018.

  Eventuelle spørsmål til planforslaget kan rettes til:

  Halldis Skogen
  Nabokontakt i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 

  Mobil 920 60 012
  E-post halldis.skogen@banenor.no.

  Kommunens kontaktperson Ringeriksbanen/E16

  Ole Einar Gulbrandsen

  Mobil 941 59 025

   

  Siste endret: 30.11.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?