Du er her: Hjem / Kulturtilskudd

Innhold

  Kulturtilskudd

  Tilskuddene skal sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for Ringerike kommunes innbyggere.

  Kulturmidler

  Lag og foreninger kan søke om støtte til drift og prosjekter fra de årlige kulturmidlene. Dette er tilskudd til drift eller prosjekter i idretts- og kulturlag i Ringerike kommune. Det kan også søkes om driftstilskudd til større kulturarrangementer. 

  Kommunestyret har fastsatt reglene for hvem som kan søke og hva søknaden må inneholde og hvem som prioriteres. Nye regler for "Tilskudd Kultur og fritid" ble vedtatt på kommunestyrets møte 1. november 2018. Saken kan du lese her

  Kriterier og vilkår for kulturmidler
  • Tilskuddene kan søkes av lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, Brønnøysundregisteret.
  • Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd.
  • Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte er ikke søknadsberettiget, unntaksvis kan det gis arrangementsstøtte til ekstraordinære arrangementer som ellers fyller vilkårene for tilskudd, og ikke regnes som ordinær drift.
  • Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.
  • Kulturmidlene fordeles mellom tilskudd lag og foreninger, barn og unge og andre kulturformål etter fordelingsnøkkel 70/30.

  Søknadsfristen er 1. desember hvert år. 

  Hovedutvalget for oppvekst og kultur fordeler midlene i februar hvert år. 

  Hvordan søke kulturmidler?

  • Du må bruke elektronisk søknadsskjema.
  • Organisasjonsnummer må fylles ut. 
  • Du må legge ved:
   • Revidert og godkjent regnskap og årsmelding for driften i laget, siste periode.
   • Vedtatt budsjett for søknadsåret, inneværende periode.
   • Målsetting og handlingsplan over det videre arbeidet i laget. (Planen er ikke bindende, det kan for eksempel være en tentativ terminliste). 

  Dersom det nylig er søkt om oppføring i Brønnøysundregisteret og Frivilligregisteret, legg ved bekreftelse på søknaden.

  Skal du opprette forening i enhetsregisteret eller i frivilligregisteret? Informasjon finnes på Brønnøysundregistrenes nettsider.

  Trenger du hjelp til å søke?

  Send en e-post til kulturadministrasjonen: kultur@ringerike.kommune.no, så hjelper vi deg gjerne.

  Arrangementsstøtte

   - støtte til åpne kulturarrangementer og kunstprosjekter

  Hva kan man søke om støtte til? 

  • konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle.
  • lokalbaserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner.
  • kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur.

  Det gis ikke støtte til kursvirksomhet, reisevirksomhet eller utdanningsformål.

  Hvor mye kan man få i støtte?

  Det gis mindre støttebeløp fra denne tilskuddsordningen.

  Hvordan søke arrangementsstøtte?

  Elektronisk søknadsskjema benyttes.

  Kriterier og vilkår for støtte
  • Tilskuddet gis til utadrettede tiltak.
  • Tiltaket må finne sted i Ringerike kommune.
  • Det gis ikke støtte til kursvirksomhet, reisevirksomhet eller utdanningsformål.
  • Ved annonsering skal det opplyses at tiltaket har fått tilskudd. Følgende formulering skal brukes: Støttet av Ringerike kommune, Kultur.
  • Det skal søkes elektronisk
  • Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet og budsjett.
  • Alle som mottar tilskudd må sende kortfattet rapport og økonomioversikt til Kulturadministrasjonen senest en måned etter at tiltaket er avsluttet.
  Søknadsfrist

  Søknaden skal være oss i hende senest en måned før arrangementet finner sted. Bruk elektronisk søknadsskjema. 

  Utbetaling av tilskudd

  Tilskuddet betales normalt ut etterskuddsvis, etter innlevert rapport og regnskap.

  I rapporten skal korrekt kontonummer oppgis. 

  Trenger du hjelp til å søke?

  Send en e-post til kulturadministrasjonen: kultur@ringerike.kommune.no, så hjelper vi deg gjerne.

  Kontakt kulturadministrasjonen

  Telefon: 32 11 74 00

  E-post: kultur@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss

  Postadresse: Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

  Kulturleder: Marja Lyngra Høgås (permisjon)

  Konstituert kulturleder: Evi Mathilassi Lien, tlf. 916 26 218, e-post: evi.mathilassi.lien@ringerike.kommune.no 

  Kulturkonsulent: Victoria Koch (permisjon)

  Vikar: Ole Kristian Odden, tlf 907 967 28, e-post: ole.kristian.odden@ringerike.kommune.no

  Siste endret: 14.11.2018

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?