Gå til innhold Gå til søk

Vinterdrift

Vinterdriften omfatter brøyting, snørydding og bortkjøring av snø, høvling av snø-/issåle, samt strøing. Ringerike kommune har døgnkontinuerlig vakt i vinterhalvåret. Vakttelefon er 916 41 410

Brøyting

Målet er at viktige veier skal være gjennombrøytet før 07.00. Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få brøytet snø inn i innkjørsler og eiendommer som ligger inntil veien. Beboere må derfor selv rydde egen innkjørsel. Eventuell rydding av frisikt i kryss gjøres etter at veiene er brøytet ut i full bredde.

Strøing

Under vanskelige kjøreforhold strøs hele strekninger sammenhengende. Strøing skal være så god at normalt vinterutrustede kjøretøy kommer frem.

Har du spørsmål?

Tilbakemeldinger på drift av kommunale veier kan rettes til driftsentralen på telefon 32 11 78 25.

Statens vegvesen har ansvar for E-16, riks- og fylkesveiene.  Henvendelser angående riks- og fylkesveier rettes til Statens vegvesen region sør 815 22 000.

Publisert
11.11.2007
Sist endret
20.10.2010

Kontakt oss

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
Telefon: 32 11 74 00

Johan Johnsen
Mobil: 958 99 237send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk