Gå til innhold Gå til søk

Parkering

Ringerike kommune står for drift og vedlikehold av offentlige parkeringsplasser i kommunen, og er tillagt myndighet til parkeringshåndheving i samsvar med vegtrafikklovgivningen og gjeldene forskrifter (Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, av 18.03.2016)

Hovedmålet med parkeringsregulering er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Kommunen administrerer parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Parkeringsavgift

Kommunen har ulike typer automater, som kan betales med mynt, kort og via mobil (EasyParks app/SMS). På de kommunale plassene er det gratis å parkere for forflytningshemmede med kort (husk bevis). 

Gebyr/kontrollsanksjon/klage

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 600. For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 900. Parkering i strid med Veitrafikklovens bestemmelser og skiltforskriften utstedes gebyr på kr 900.

Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål vedrørende gebyr og kontrollsanksjoner, samt fjerning av motorvogn kan rettes til Ringerike kommune, Tekniske forvaltning.

Gebyr og kontrollsanksjon må betales selv om det fremsettes klage. (Er gebyret eller kontrollsanksjonen ikke betalt innen tre uker etter at det er ilagt, økes det med 50%.)

Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen tre uker. Får man medhold vil beløpet bli returnert. Klagen må sendes:

Ringerike kommune Tekniske forvaltning, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Alternativt på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no

Klagen må inneholde:

  • Fullstendig navn og adresse
  • Saksnummer
  • Registreringsnummer
  • Begrunnelse for klagen
  • Dokumentasjon/bekreftelse

Klageskjema kan fås på Servicetorget på Rådhuset. Ved siden av kommunens parkeringsdrift er det flere private parkeringsselskap i sentrum.

Publisert
11.11.2007
Sist endret
12.12.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Anne-Marie Bakkeby
Telefon: 32 11 78 27
Mobil: 971 06 046send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk