Gå til innhold Gå til søk

Søke om sosialhjelp

Hvordan søker jeg om sosialhjelp?

Du må henvende deg til NAV Ringerike.  Her vil du få avtalt tid for samtale, samt søknadsskjema.  Alle inntekter og utgifter må dokumenteres.  Du må legge ved dokumentasjon, dette kan være kvitteringer, bekreftelser, kontrakter mv. 

  • Uten denne dokumentasjonen kan søknaden ikke behandles, og saken din blir forsinket
  • Søknaden må fylles ut så nøyaktig som mulig
  • Som hovedregel må du selv skaffe all slik dokumentasjon. Det sparer tid og saken din blir raskere behandlet.

Du vil vanligvis få svar på søknaden innen 4 uker, og du vil få skriftlig svar.

Som hovedregel skal all hjelp ta sikte på å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Ved tilsagn/vedtak om økonomisk sosialhjelp kan det knyttes vilkår som tar sikte på å gjøre deg selvhjulpen.

Ved behandling av søknad om sosialhjelp vil opplysningene bli kontrollert opp mot den vedlagte  dokumentasjon.

I tillegg kan opplysningene kontrolleres mot andre offentlige registre.  Dette kan være folkeregister, ligningsregister, bilregister, arbeidsgiver/arbeidstakerregister, trygderegister  og andre.

Økonomisk stønad (sosialhjelp) gis vanligvis som bidrag.  Det vil si at pengene IKKE  skal betales tilbake.

Sosialhjelp kan også gis som lån, men kriteriene er de samme som for bidrag.  Det er IKKE  lettere å få lån enn bidrag.

Om du skal få bidrag eller lån avhenger av hvilke muligheter du har for å betale tilbake.  Vanligvis er det bankene som yter lån.

 

 

 

Publisert
14.12.2007
Sist endret
14.01.2008

Kontakt oss

NAV Ringerike

Hønefoss Bru 3, 3510 Hønefoss

Tlf. 31 02 83 50send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk