Gå til innhold Gå til søk

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Ring økonomirådstelefonen i NAV 800GJELD - 80045353 - eller nav.no :chat med oss om økonomiske problemer.

800GJELD er det samme som 80045353, det vil si at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene 45353 på telefonen.

Det er viktig å ta tak i økonomiske problemer så raskt som mulig, før de blir for store. Økonomirådstelefonen kan hjelpe deg å finne en løsning. Rådgiverne driver ikke saksbehandling, men gir deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen. Dersom du har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp, loser rådgiverne deg til rett instans.

Det er gratis å ringe 800gjeld fra fasttelefon. Ringer du fra mobiltelefon kan de ringe deg tilbake dersom du ønsker det. Du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med 800gjeld.

Du kan også søke om økonomisk rådgivning fra kommunens gjeldsrådgivere ved NAV Ringerike.

 • hvis du ikke har midler til å dekke nødvendige behov
 • hvis du får vanskeligheter med å betale regningene og betjene gjelden din
 • når du søker om økonomisk sosialhjelp.

Det er viktig at du søker hjelp så snart som mulig. Tjenesten er gratis.

Hvilken hjelp kan du få?

NAV tilpasser rådgivningen etter behovene dine. Du kan for eksempel få hjelp til å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din og sette opp et realistisk budsjett.

Du kan også få hjelp til å

 • finne ut hvordan du kan få redusere utgiftene
 • gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • skrive søknad om utsettelse av betaling
 • få opplysninger om rettigheter og plikter
 • inngå gjeldsordningsavtale
 • forhandle med kreditorene
 • kontakte namsmannen

Hvis NAV-kontoret ikke har kompetanse på alle områder, vil du få beskjed om hvor du skal henvende deg for å få den hjelpen du trenger.

Dette kan du gjøre selv

For at du skal få best mulig hjelp fra NAV, må du legge frem alle nødvendige opplysninger. Da får NAV en helhetlig oversikt og kan komme med forslag til tiltak.

Før møtet med NAV kan du bli bedt om dokumentasjon som:

 • utskrift av siste ligning
 • saldo på alle konti
 • kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • lønnsinntekter og trygdeytelser de siste 3 månedene
 • dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • kvittering for betalt husleie og strøm
 • utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor og tannlege
 • utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • utgifter til forsikring
 • opplysninger om innskudd i spareordninger

Hvis du har fått en «begjæring om utlegg» eller en innkalling til forliksrådet tar du den med.

Hvordan søker du hjelp?

Fyll ut søknadsskjemaet du finner på denne siden og sendt det til NAV Ringerike. Du vil da få innkalling til time så snart gjeldsrådgiverne har kapasitet.

Andre tilbud

Søknadsskjema

Publisert
11.11.2007
Sist endret
02.12.2015

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Nav Ringerike

E-post
nav.ringerike@nav.no

Telefon
31 02 83 50
Telefaks  
31 02 83 51

Besøksadresse
Hønefoss Bru  3

Postadresse
Postboks 98, 3502 Hønefoss

Åpningstider
Mandag til fredag kl. 09.00–15.00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk