Gå til innhold Gå til søk

Teknologi i praksis

I dette valgfaget handler det om å planlegge, konstruere og framstille gjenstander og produkter med ulike materialer og teknologiske løsninger.


Kunnskap om teknologiske produkter som blir brukt i dagliglivet gir et godt grunnlag for å forbedre produkter og utvikle nye produkter. Prosessen fra idé til et ferdig produkt kan medvirke til skaperglede og mestringsopplevelse.

 

Eksempler på aktiviteter i dette faget: Bygge konstruksjoner i tre som f.eks. små hus og broer, lodde og lage elektriske kretser med lysdioder, lære om mekaniske prinsipper, besøke bedrifter i nærmiljøet.

 

Kompetansemål i faget

Undersøkelser

Hovedområdet handler om hvordan teknologiske produkter er konstruerte og virker hvilke prosesser som inngår i utvikling og bruk, og hvilke behov produktene dekker. Utvikling, konstruksjon og produksjon av teknologi inngår i hovedområdet, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kunnskap om hvordan teknologien bygger på noen grunnleggende prinsipper, og hvordan ny teknologi bygger på tidligere erfaringer, hører også med til hovedområdet.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • undersøke teknologiske produkter og valg som er gjort med hensyn til bruk, tekniske løsninger, funksjonalitet og design
  • demonstrere riktig bruk av utvalgte verktøy
  • vurdere teknologiske produkter ut fra brukertilpasning, HMS-krav og miljøtilpasning

Idéutvikling og produksjon

Hovedområdet omfatter planlegging, framstilling og utprøving av egne produkter og konstruksjoner. Planer for fremstilling og utprøvning av egne produkter og konstruksjoner bygger på kravspesifikasjon.
I utviklingsfasen er kjennskap til design og virkemåte til andre produkter viktig. Diskusjon rundt ulike sider ved produktene er viktig i alle faser av produktutviklingen og kan også medvirke til å forbedre prosesser og produkter.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • utvikle en realistisk kravspesifikasjon for ett teknologisk produkt og beskrive hvilke behov produktet skal dekke
  • fremstille produktet med egne materialer, komponenter, og funksjonelle teknologiske løsninger
  • bruke kunnskap om andre produkter i arbeidet med egne produkter
  • teste egne produkter og foreslå mulige forbedringer

 

Publisert
19.04.2016
Sist endret
19.04.2016

Ressurser

Brosjyre om valgfagene (pdf)

 

 

 

 

 

 send siden som epost Tips noen om denne siden


OPPVEKSTPORTALEN
Logg inn:

 

 

                                 
Google
Tilpasset søk