Gå til innhold Gå til søk

Produksjon av varer og tjenester

Gjennom praktisk arbeid skal elevene få grunnleggende erfaring med entreprenørskap, og de skal samarbeide om å etablere en virksomhet som omfatter prosessen fra idé til ferdig produkt.

 
Opplæringen skal bidra til at elevene ser muligheter og utfordringer i lokalmiljøet, og inspirere dem til å bruke kompetansen i og utenfor skolen. Elevene skal få praktisk trening i idéutvikling og prosessene som er nødvendige for å ferdigstille og tilby en vare eller en tjeneste.


Eksempler på aktiviteter i dette faget: Gjennomføre markedsundersøkelser, starte elevbedrift, tilby en vare eller tjeneste og drive butikk.

Kompetansemål i faget

Idéutvikling


Prosessen fra å utvikle en forretningsidé til å etablere en virksomhet er sentralt i hovedområdet. Elevene skal identifisere behovene for varer og tjenester i lokalsamfunnet og vurdere hvordan de kan tilfredsstilles gjennom et nytt produkt, eller ved å videreutvikle ett produkt som allerede eksisterer.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • identifisere behovene for varer og tjenester på skolen eller i lokalsamfunnet
  • vurdere hvordan behovene kan tilfredsstilles gjennom nye varer og tjenester eller ved å videreutvikle de som allerede eksisterer
  • utvikle en forretningsidé og etablere en virksomhet

Produksjon


Hovedområdet handler om prosessen med å planlegge, produsere og markedsføre varene eller tjenestene fram til de kan leveres. Hovedområdet omfatter erfaring med å bruke lokale ressurser i tillegg til budsjettering og regnskap.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • planlegge, produsere, markedsføre og tilby en vare eller tjeneste til en definert målgruppe
  • sette opp ett enkelt budsjett og ett enkelt regnskap for arbeidet'utnytte ressurser i lokalsamfunnet på en formålstjenlig måte
Publisert
19.04.2016
Sist endret
19.04.2016

Ressurser

 

Brosjyre om valgfagene (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 send siden som epost Tips noen om denne siden


OPPVEKSTPORTALEN
Logg inn:

 

 

 

 

                                 
Google
Tilpasset søk