Gå til innhold Gå til søk

Natur, miljø og friluftsliv

I dette valgfaget står friluftsliv sentralt. Elevene er ute i skog og mark og lærer om riktig ferdsel i naturen. En overnattingstur høst og vår har vært vanlig der elevene sover i telt eller gapahuk. Felles matlaging på bålet, refleksløype, kart og kompas


Her vil vi flytte klasserommet ut og bruke “uteklasserom” som læringsarena. Det gir gode muligheter til å få større nærhet til det elevene skal lære. Dessuten skal faget være praktisk ved at elevene skal gjøre, bygge, samle, koke, osv.
Gjennom arbeidet med valgfaget skal elevene lære å planlegge og gjennomføre lengre og kortere turer. I mange sammenhenger er skolens nærområde en viktig ressurs i valgfaget. Gjennom opplæringen skal valg av læringsarena og metoder gi elevene mulighet til å arbeide praktisk med klima- og miljøspørsmål, slik at de kan engasjere seg i spørsmål om bærekraftig bruk.


Eksempler på aktiviteter i dette valgfaget: Plantefarging, saueklipping, planlegging og gjennomføring av overnattingstur, matlaging på bål, skiturer, sykkelturer, lære om dyre- og planteliv i ulike naturområder, ressursforvaltning, fiske og sanking fra naturen.


Kompetansemål i faget

Friluftsliv

Dette hovedområdet omfatter et bredt spekter av aktiviteter i naturen og gir praktiske erfaringer med natur og friluftsliv eller naturbruk. Turer av ulik varighet, fiske, jakt, fangst, høsting, dyrking og skjøtsel kan høre inn under hovedområdet. Allemannsretten og gjeldende regler for bruk av natur og naturressurser er dermed sentralt stoff. Hovedområdet omfatter også å utnytte og ta vare på naturens ressurser i form av matkonservering og håndverksprodukter som del av tradisjonen og naturopplevelsen.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • ferdes mest mulig sporløst, trygt og respektfullt i ulike typer natur og værforhold
  • gjøre veloverveide valg av rute og leirplass
  • dyrke, jakte eller høste fra naturen og benytte, tilberede eller oppbevare ressursene
  • forklare hvordan allemannsretten og regler for høsting, jakt, fangst og fiske regulerer ferdsel og bruk av naturen i lokalmiljøet eller regionen

Miljø

Dette hovedområdet handler om å ta vare på naturen og miljøet og om å utnytte ressursene på en bærekraftig måte. Videre omfatter hovedområdet forståelse av miljøutfordringer i lokalsamfunnet, og kunne sette disse i sammenheng med globale utfordringer.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • kartlegge hvordan naturen brukes i lokalmiljøet og vurdere om det er en bærekraftig forvaltning av ressursene
  • utforske og registrere lokale miljøendringer og reflektere over mulige forklaringer til endringene
  • foreslå tiltak som kan bidra til å hindre uønskede miljøendringer
Publisert
19.04.2016
Sist endret
19.04.2016

Ressurser

 

Brosjyre om valgfagene (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 send siden som epost Tips noen om denne siden


OPPVEKSTPORTALEN
Logg inn:

 

 

 

 

                                 
Google
Tilpasset søk