Gå til innhold Gå til søk

Programmering

I dette valgfaget vil elevene øve på grunnleggende programmering.

Eksempler på aktiviteter i dette valgfaget: Grunnleggende programmering med flere programmeringsspråk. Bruk av Microbit. Deltagelse på Hackathon på Statens kartverk.

Kompetansemål i faget

Modellering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for hvordan datamaskiner og programmer fungerer, inkludert et utvalg utbredte programmeringsspråk og deres bruksområde
  • omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for disse
  • dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og ved å presentere egen og andres kode

Koding


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert
  • bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
  • utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter
  • overføre løsninger til nye problemer ved å generalisere og tilpasse eksisterende programkode og algoritmer.
Publisert
19.04.2016
Sist endret
10.08.2017

Ressurser

Brosjyre om valgfagene (pdf)

 

 

 

 

 

 send siden som epost Tips noen om denne siden


OPPVEKSTPORTALEN
Logg inn:

 

 

                                 
Google
Tilpasset søk