Gå til innhold Gå til søk

Medier og informasjon

I dette valgfaget skal elevene planlegge og produsere en nettbasert publikasjon der prosessen fra ide til ferdig produkt er ivaretatt.


Innholdet som blir produsert kan ha fokus på aktiviteter som skjer i skolens og elevenes nærmiljø, slik at foresatte og andre målgrupper får innblikk i elevenes læringsarbeid og sosiale aktiviteter.


Eksempel på aktiviteter i dette faget: Drive skoleavis, lage hjemmeside, sosiale medier, fotografering, skrive dagsaktuelle artikler, lage produksjoner med lyd og eller bilde

Kompetansemål i faget

Redaksjonelt arbeid


Å samarbeide i en redaksjon, velge mediekanal og innhold og definere målgrupper er sentralt i hovedområdet. Innsikt i redaksjonell bruk av sosiale medier for å komme i dialog med publikum inngår i hovedområdet. Bruk av regler for opphavsrett, kildebruk og personvern på Internett og i sosiale medier inngår også.

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • planlegge produksjon og innhold i produksjonen, og fordele arbeidsoppgaver i redaksjonen
  • velge egnede mediekanaler, inkludert sosiale medier, og tilpasse saker for aktuelle målgrupper
  • samarbeide om det løpende arbeidet i redaksjonen
  • bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier

Produksjon og publisering


Hovedområdet omfatter å produsere ulike komponenter i sammensatte tekster for publisering på nett. Bruk av digiverktøy for å produsere, redigere og publisere bilde, tekst, film og lyd er sentralt i hovedområdet. Innsikt i forholdet mellom utforming og budskap hører til hovedområdet.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke egnede verktøy for å produsere, kvalitetssikre, redigere og publisere sammensatte
  • tekster med tekst, bilde, film og lyd
  • innhente, vurdere og bearbeide kildemateriale
  • velge og bruke kreative virkemidler i utforming og design av innhold
Publisert
19.04.2016
Sist endret
19.04.2016

Ressurser

Brosjyre om valgfagene (pdf)

 

 

 

 

 

 send siden som epost Tips noen om denne siden


OPPVEKSTPORTALEN
Logg inn:

 

 

                                 
Google
Tilpasset søk