Gå til innhold Gå til søk

Fysisk aktivitet og helse

Valgfaget fysisk aktivitet og helse skal bidra til at den enkelte elev får bedre fysisk helse og bedre trivsel. Samtidig kan faget være med på å bidra til en mer praktisk og motiverende tid på ungdomsskolen.


Undervisningen har fokus på bevegelsesglede, mestring, nysgjerrighet og samarbeid og vil derved motivere til fysisk aktivitet, også utenfor skolen. Elevene involveres i planleggingen av aktiviteter og tilpasses elevenes forutsetninger. Undervisningen skal også legge til rette for at elevene får kunnskaper som bidrar til å utvikle sunne og gode matvaner. Valgfaget henter hovedelementer fra kroppsøving og mat og helse. Elementer fra naturfag kan også inngå.


Eksempler på aktiviteter i dette valgfaget: Tradisjonelle lagidretter, individuelle idretts- og treningsaktiviteter, alternative treningsformer og friluftsliv er alle elementer som kan trekkes inn i undervisningen for å gi elevene fysiske utfordringer og positive opplevelser.

 

Kompetansemål i faget

Fysiske aktiviteter


Hovedområdet omfatter deltakelse i ulike aktiviteter. Gjennom å prøve nye aktiviteter, tøye egne grenser og samhandle med andre når det er naturlig, skal elevene oppleve glede og mestring. Hovedområdet innebærer mulighet for fysisk aktivitet innenfor flere ulike bevegelsesmiljøer. Hovedområdet omfatter så vel friluftsaktiviteter og alternative treningsformer som tradisjonelle lagidretter og individuelle idretts- og treningsaktiviteter.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • delta i gruppeaktiviteter eller individuelle aktiviteter som utfordrer både koordinative og fysiske ferdigheter
  • gjøre sitt beste, samhandle med og oppmuntre medelever
  • samtale om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede

Kosthold og helse


Hovedområdet omfatter kunnskap om og praktisk erfaring med sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kosthold og den virkning dette har på egen helse. Sentralt i hovedområdet er personlig planlegging og refleksjon over sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • utveksle synspunkter om aktuelle råd og anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet
  • planlegge og gjennomføre et eget aktivitets- og kostholdsopplegger
  • lage enkle og ernæringsmessige gode måltider

 

Publisert
19.04.2016
Sist endret
19.04.2016

Ressurser

Brosjyre om valgfagene (pdf)

 

 

 

 

 

 send siden som epost Tips noen om denne siden


OPPVEKSTPORTALEN
Logg inn:

 

 

                                 
Google
Tilpasset søk