Gå til innhold Gå til søk

Design redesign

I valgfaget Design og redesign skal elevene få utvikle kreativitet og skaperglede gjennom å utvikle produkter fra idéfase til ferdig produkt.


Valgfaget er delt inn i de to hovedområdene designprosess og produkt. Et ferdig produkt eller en prototyp er en del av designprosessen. Det legges vekt på en grundig prosess hvor elevene kartlegger, vurderer og velger ut fra ulike løsningsalternativer. Dette er avgjørende for et godt produkt. Med et produkt menes i dette valgfaget en gjenstand som er et resultat av en designprosess. Valg av tema og arbeidsmetode er i stor grad elevstyrt.

Eksempler på oppgaver som er gitt i dette valgfaget: Elevene skal ta utgangspunkt i en gammel og slitt klasseromsstol og deretter forvandle den til sin personlige favoritt, sy om gamle klær eller andre tekstiler– lage ny design.

Kompetansemål i faget

Designprosess

Hovedområdet omfatter utviklingen av ett eller flere produkter med utgangspunkt i egen idé eller i samarbeid med elever eller aktører i lokalsamfunnet. I designprosessen inngår idéfase, å bearbeide ideer og prøve ut og vurdere materialer og teknikker, samt å vurdere de ulike estetiske og funksjonelle løsningene. Hovedområdet innbefatter også vurderinger av gjenbruk av materialer der dette inngår i prosessen.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere
  • bruksgjenstander eller kunstprodukter
  • foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og
  • miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk
  • beskrive ulike løsningsalternativer

Produkt

Hovedområdet omfatter praktisk skapende arbeid der elevene utvikler materialkunnskap og håndverksteknikker. Kjennskap til hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser kan få for miljøet og samfunnet, er en del av hovedområdet. Samarbeid med lokalsamfunnet kan inngå.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en eller flere
  • bruksgjenstander eller kunstproduk
  • utveksle synspunkter om verdien av design og redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv

 

Publisert
19.04.2016
Sist endret
19.04.2016

Ressurser

Brosjyre om valgfagene (pdf)

 

 

 

 

 

 send siden som epost Tips noen om denne siden


OPPVEKSTPORTALEN
Logg inn:

 

 

                                 
Google
Tilpasset søk