Brosjyren tar for seg:

  • Bosetting i kommunen
  • Kartlegging av kompetanse
  • Individuell plan
  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Språkpraksis
  • Arbeidspraksis
  • Sosiale nettverk
  • Jobb/utdanning