Gå til innhold Gå til søk

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet er et kvalifiseringsprogram som går over 2 år og iverksettes snart etter at vedkommende er blitt bosatt i kommunen.  Den overordnede målsetting er å styrke flyktningenes mulighet for å bli deltakere i yrkes- og samfunnsliv og gjennom det bli økonomisk selvhjulpne. 

Gjennomføring av programmet er tilnærmet lik det å være i en arbeidssituasjon.  Det gjelder bl.a. i forhold til arbeidstid, ferie, sykdom og permisjoner.  Som deltaker på introduksjonsprogrammet mottas økonomisk ytelse i form av introduksjonsstønad.

Loven om introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger ble innført i Ringerike kommune høsten 2003.  Deltakelse på introduksjonsprogrammet er obligatorisk for alle nyankomne flyktninger mellom 18-55 år.  Programmet har en varighet på 2 år.  Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil 3 år.  Deltakere på introduksjonsprogram mottar introduksjonsstønad.

Målet med introduksjonsprogrammet er at deltakerne skal jobbe mer målrettet mot det å komme i arbeid eller videre utdanning med tanke på å bli økonomisk selvhjulpen.

Programmets innhold omfatter:

  • norskopplæring
  • samfunnskunnskap
  • tiltak som forbereder til videre opplæring eller få en tilnæring til arbeidslivet


Deltakelse i introduksjonsprogrammet er på heltid og følger de alminnelige reglene i arbeidslivet.

Læringssenteret for voksne 

 

 

 

Publisert
05.12.2007
Sist endret
04.05.2016

Kontakt oss

 

E-post

Læringssenteret for voksne:

Telefon: 32 11 79 50

Adresse.: Ringeriksgata 35, 3510 Hønefoss

 

Flyktningavdelingen:

Telefon: 32 11 78 50

Adresse: Storgata 11, 3510 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk