Gå til innhold Gå til søk

SU/SMU

Samarbeidsutvalget er skolens øverste organ for brukermedvirkning. Det består av to representanter fra undervisningspersonalet, en for andre tilsatte ved skolen, to fra FAU, to fra skolens elevråd og to fra kommunen.

Samarbeidsutvalget er hjemlet i Opplæringslovas kapittel 11 "Organ for brukarmedverknad i skolen" §11-1. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Ved Hov ungdomsskole har vi slått sammen samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU, § 11-1a). Vi har derfor flere representanter fra elevene og foreldre som sikrer denne gruppen en mulighet for flertall i skolemiljøsaker, jf. kapittel 9a i Opplæringslova.

Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg 2016/2017:

Fra FAU:

Representant: Vara:

Richard BaksværGøril HustadHenriette Scarborough


Fra Elevrådet:

 

Kaia Kauserud

 

Mathea Holm
 

Andreas Älknes

 

 
Fra Skolen: 

  Representant: Vara
Andre tilsatte Hanne Brodalen  
Lærere Kine Therese Borg Kjersti Stræte
  Geir Forbord Kjersti Stræte
Administrasjonen Tone Sandvik Randi Broberg

 

Fra kommunen:

Representant: Vara:
Arnbjørn Moløkken (KrF) Tore Ramsrud (KrF)

 

Leder SU 2016/2017                    Mathea Holm
Nestleder SU 2016/17 Kaia Kauserud
Sekretær SU 2016/17 Tone Sandvik

 

Leder SMU 2016/2017            

Kaia Kauserud
Nestleder SMU 2016/2017 Mathea Holm
Sekretær SMU 2016/2017 Tone Sandvik
Publisert
05.11.2010
Sist endret
22.11.2016

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 03686

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til 03686send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk