Gå til innhold Gå til søk

Skolens arbeid med elevenes skolemiljø

Forskrift til Opplæringslovens § 9a gir alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.

Hov ungdomsskole arbeider ut fra handlingsplanen "Trivsel i Ringeriksskolen". Planen er utarbeidet for hele Ringeriksskolen og er et styrende dokument i vårt arbeid med elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en elevbrosjyre som veileder i hvordan en som elev (eller forelder) kan gå frem ved mistanke om f.eks mobbing eller krenkende atferd. Brosjyren finner du ved å trykke linken HER.

Alle voksne i skolen har en handlingsplikt om en blir gjort oppmerksom på brudd på retten til et godt skolemiljø for elever, jmf Opplæringsloven § 9a-7.

For å senke terskelen for å melde i fra om mobbing tok skolen våren 2011 i bruk Mobbevarsling via sms, en tjeneste fra Mobilskole. Alle elever og/eller foreldre som har registrert sitt mobilnummer hos skolen kan nå melde i fra om mobbing ved å sende kodeord:

HOV  MOBB "Din melding" til 03686

Meldingen kommer direkte til både rektor og avdelingsledere som er forpliktet til å ta tak i saken umiddelbart.

Publisert
29.11.2007
Sist endret
12.09.2015

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 03686

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til 03686send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk