Gå til innhold Gå til søk

Alle elever ved Hov ungdomsskole skal oppleve skolen som et godt sted å være, kjennetegnet ved opplevd ivaretakelse av den enkeltes læring, helse og trivsel.

Dette er skolens mål for et godt skolemiljø.

Forskrift til Opplæringslovens § 9a gir alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.

Hov ungdomsskole arbeider ut fra handlingsplanen "Trivsel i Ringeriksskolen". Planen er utarbeidet for hele Ringeriksskolen og er et styrende dokument i vårt arbeid med elevenes fysiske og psykososiale skolemiljø.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder i hvordan en som elev (eller forelder) kan gå frem ved  opplevelse av mobbing eller annen krenkende atferd. Trykk her for å komme til veilederen.

Alle voksne i skolen har en handlingsplikt om en blir gjort oppmerksom på brudd på retten til et godt skolemiljø for elever, jmf Opplæringsloven § 9a-4.

For å senke terskelen for å melde i fra om mobbing eller andre krenkelser har skolen etablert en SMS-varsling som gpår direkte til rektor og avdelingsledere. Rektor er ansvarlig for å iverksette aktive tiltak innen en uke etter at varsel er mottatt. Alle elever og/eller foreldre som har registrert sitt mobilnummer hos skolen kan nå melde i fra om mobbing ved å sende kodeord:

HOV  MOBB "Din melding" til 59444432

Publisert
29.11.2007
Sist endret
16.08.2017

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 59 44 44 32

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk