Gå til innhold Gå til søk

Permisjonsregler

Kontaktlærer kan etter melding/søknad gi eleven fri for inntil én skoledag. Rektor kan gi permisjon fra opplæring, der det er forsvarlig, i inntil to uker. Foresatte tar i slike tilfeller over opplæringsansvaret.

Skolen gir ikke permisjoner til reise i høsthalvåret på 8.trinn og vårhalvåret på 10.trinn.

Ringerike kommunes skriv om elevpermisjoner ELEVPERMISJONER.pdf

Brev fra rektor om nye retningslinjer for å få strøket fravær fra vitnemålet: Info.skriv om fravær

Skjema for å melde krav om sletting av fravær: Krav om sletting av fravær fra vitnemål

Publisert
28.01.2008
Sist endret
12.09.2015

Selvbetjening

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 59 44 44 32

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk