Gå til innhold Gå til søk

IKT og Fronter

Ringerike kommune har siden 2004 satset sterkt på IKT i skolen med sitt politiske vedtak om bærbar pc til alle elever i ungdomsskolen. Internettilgang hjemme er ingen forutsetning for å kunne bruke pc til skolearbeidet. Eleven kan gjøre oppgaver hjemme og senere logge på Fronter via trådløst nettverk i skoletida. Mye av skolearbeidet er digitalt, inkludert elevenes arbeidsplan med mål for  læringsarbeidet, læringsaktiviteter, årsplaner i fag og fagsider med digitale nettressurser. 

Skolen var i perioden 2013-2015 med i Comenius-prosjektet "Future Comes with ICT", et samarbeid med skoler i Frankrike og Italia om læringsrettet bruk av IKT i skolen.

Fra skoleåret 2014-2015 innførte skolen en ny praksis der elev-PCene ikke skal tas med hjem. Hver PC har imidlertid en unik merking knyttet til den enkelte elev for å sikre effektiv pålogging til læringsarbeid.

Fronter er den digitale læringsplattformen der mye av skolearbeidet til elevene foregår. Der kan elever og lærere kommunisere, utveksle arbeidsoppgaver, levere skolearbeid og motta informasjon. Foreldre med elev på Hov kan logge seg på og få tilgang til sitt barns område og skolearbeid, samt følge med på fravær og orden/atferd. Her er en enkel veiledning på hvordan du finner frem til anmerkninger og fravær i Fronter.

Påloggingsprosedyren til Fronter for foreldre gjennomgås på foreldremøter, men man kan også ta  kontakt med skolen for å få prosedyren.

Foreldrene har også tilgang til et enkelt meldingssystem. Det erstatter ikke meldingsboka, men fungerer godt til beskjeder og påminnelser.

Skolen har, etter innføring av ny ledelsesstruktur med avdelingsledere knyttet til årstrinn fra høsten 2015, redusert ressursbruken til IKT-ansvarlig (Superbruker). 

Avdelingsleder Hege Sælid er skolens IKT-ansvarlige, men både avdelingsleder Randi Broberg og Camilla Ossum kan kontaktes for spørsmål og hjelp til Fronter.

Publisert
07.02.2008
Sist endret
03.08.2015

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 59 44 44 32

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk