Gå til innhold Gå til søk

Velkommen til nytt skoleår!

Skolen er godt i gang igjen etter ferien og den 19.august ønsket vi 221 elever velkommen til nytt skoleår i skolens gymsalen.

Vi starter skoleåret med ny ledelsesstruktur; skolen har nå tre avdelingsledere i tillegg til rektor. Hensikten med omorganiseringen er at ledelsen skal komme tettere på det som skjer i klasserommet og at både elever og lærere skal få en bedre pedagogisk oppfølging. Forskning forteller oss at ledere tett på læringsarbeidet skaper bedre læring for elevene og vi skal jobbe for at endringen vil få betydning for elevene og resultatene våre som skole. 

Hov ungdomsskole representerer et spennende mangfold i kultur og språk og vi skal tilby et inkluderende opplæringstilbud. Et inkluderende opplæringstilbud har fokus på fellesskapet med kunnskap om konsekvensene for den enkelte. God kommunikasjon er viktig for et godt samarbeid, og skolens motto Mestring gjennom samarbeid setter fokus på akkurat dette hos oss. Mottoet skal forankres i all vår dialog med ulike aktører knyttet til skole. Der mennesker møtes oppstår kommunikasjon – og i skolen møtes vi mange. For og lykkes må vi alle bidra og medvirke, vi må snakke godt sammen både om og i hverdagen vår for å finne gode løsninger for alle. Hov ungdomsskole skal oppleves som én skole, der alle elever og ansatte blir sett og anerkjent for sine styrker. Dette er et felles ansvar som vi skal levendegjøre gjennom Ringerike kommunes verdier for alle sine virksomheter: Tydelig – Ærlig – Løsningsorientert (TÆL), verdier vi skal kjennetegnes ved.

Skoleårets pedagogiske fokusområder er tydelig klasseledelse som styrker positive relasjoner og et godt læringsmiljø for elevene, og grunnleggende ferdigheter i skriving. Som deltakere i den nasjonale satsningen Ungdomstrinn i utvikling skal vi arbeide i et lærende profesjonsfellesskap med veiledning fra høyskolemiljøet, dette arbeidet skal elever og foreldre oppleve i sitt møte med skolen. 

Vi som jobber ved Hov ungdomsskole er stolte av arbeidsplassen vår og gleder oss til å samarbeide med elever og foreldre/foresatte for et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Vi gleder oss til et godt samarbeide for å finne gode løsninger der vi alle er villige til å ta det ansvaret medvirkning og samhandling innebærer.

 Vi gleder oss til et godt samarbeid der vi alle medvirker, og ønsker et godt og innholdsrikt skoleår.

 

Hilsen

Tone Sandvik    Camilla Ossum              Hege Sælid                  Randi Broberg

rektor                 avd.leder 8.tr/FE          avd.leder 9.tr/VK        avd.leder 10.trPublisert
01.09.2015
Sist endret
01.09.2015

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 59 44 44 32

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk