Gå til innhold Gå til søk

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et viktig forum for samarbeid mellom hjem og skole.

FAU har som oppgave:

  • Fremme felles interesse til foreldre og bidra til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeid for å skape et godt skolemiljø.
  • Skape et godt samarbeid mellom det enkelte hjem og skolen.
  • Legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene.
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
  • Har du noe du synes FAU bør ta opp eller arbeide med eller du vil rette spørsmål, kan dette gjøres enten til den enkelte klassekontakt eller direkte til FAU. Leder for skoleåret 2017/2018 er: Richard Baksvær  (tlf: 975 55 032  / e-post: richard.baksvaer@isachsenas.no).
  • Vi i FAU mener vi er tjent med å stå samlet på den måten at vi retter oss i fellesskap til kommunen. Vi står sterkere ved at FAU tar del i de saker som vedrører skolen.
  • FAU har også representanter i skolens samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg og i Ringerike kommunale foreldreutvalg.
  • Har du lyst på mer kunnskap om skolen fra innsiden, anbefales en periode i FAU!
  • Foreldreutvalget for grunnskole har mange nyttige ressurser for klassekontakter og foreldrerepresentanter i ulike brukermedvirkningsorganer: www.fug.no
  • Skolens veileder for FAU-arbeid har forslag til vedtekter for FAU

FAU ved Hov har en frivillig foreldreinnbetaling til skolens FAU, dette kommer som ranselpost hjem til elevene. FAUs midler brukes til trivselsfremmende tiltak ved skolen som f.eks vinteraktivitetsdag, grøtfest, bidrag til elevarrangementer. FAU bærer i tillegg utgiftene for 10.klasses avslutningsfest med vitnemålsutdeling.

Oversikt over foreldrerepresentanter finner du her:Oversikt foreldrerepresentanter 2017-2018. I margen til venstre kan du lese referat fra FAU-møtene.

Neste møte i FAU:  17.januar 2018 kl 20.00 Sted: Skolens møterom i 2.etg. Saksliste for møtet legges ut her omtrent en uke i forkant av møtet.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av sju medlemmer og er oppnevnt for fire år. FUG legger ut mye nyttig informasjon og tips om samarbeid mellom skole-hjem på sin hjemmeside: http://www.fug.no

 

Publisert
29.11.2007
Sist endret
30.11.2017

Selvbetjening

Kontakt oss

Besøksadresse:                                                                                                                                Hovsmarkveien 14,
3515 Hønefoss

Postadresse:                                                                                                                                          pb 1165, Flattum                                                                                                                          3503 Hønefoss   

Tlf. sentralbord 32181650                                                                                                                           

Rektor: Tone Sandvik

Direktetlf.: 32181652 / Mobiltlf.: 95966302

E-post adresser til alle lærere

Mobbevarsel via SMS:

Send HOV MOBB din melding til 59 44 44 32

SMS til kontaktlærer f.eks 8A:

Send HOV 8A din melding til send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk