Gå til innhold Gå til søk

Samarbeidsutvalget - SU

Samarbeidsutvalget er skolens øverste rådsorgan. Som navnet sier, skal utvalget ha et spesielt ansvar for samarbeid mellom alle i skolesamfunnet. SU har også som oppgave å sørge for god kontakt mellom skolen og de styrende organene i kommunen.

Samarbeidsutvalgets sammensetning:

To representanter for lærerne, en for andre tilsatte, tre fra foreldrerådet, to fra elevrådet, rektor og en representant fra kommunen. Elevrepresentantene deltar ikke under behandling av saker som er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven. Ved Hønefoss skole er det også med representant for SFO.

Samarbeidsutvalgets oppgaver:

 SU har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen:

·        Virksomhetsplaner og utviklingsplaner

·        Lokale læreplaner

·        Planer for samarbeid mellom skole og hjem

·        Budsjett

·        Disponering av undervisningstimetallet

·        Fritidstiltak

·        Trafikkforholdene og sikring av skoleveien

·        Planer for ombygging, ominnredning og vedlikehold

·        Skolens informasjon

·        Prinsipp for valg av bøker til skolebiblioteket

 Samarbeidsutvalget har et særlig ansvar for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet.

 

 

 
 

 

Publisert
17.12.2007
Sist endret
09.12.2009

Kontakt oss

Hønefoss skole
Tlf: 32 11 76 40

Adresse
Hønengt. 9,
3513 Hønefoss

Rektor:
Kjersti Søberg
Tlf: 32 11 76 40 / 901 69 831

Avdelingsleder 1.-4.trinn + SFO:
Stig Andy Kvalheim 
Tlf: 32 11 76 40/

Avdelingsleder 5.-7.trinn + velkomstklassen: 
Stine Heggerudstad
Tlf: 32 11 76 40 / 990 141 63

SFO
TLF: 32 11 76 40 / 46 89 27 85send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk