Gå til innhold Gå til søk

Plan for samarbeid med politiet

Vi har en fast plan for samarbeid med politiet. Planen gjelder for 1., 4. 6. og 7. klasse.

Trinn  Tema Formål / plan for gjennomføring 

1

Skoleveien

Politiet deltar ev. på foreldremøter for elever og foresatte med tema:
Forbilder, trygg skolevei, sikkerhet

Elever får gratis refleksvester

4

Toleranse

 

 

Sykkel

Motivere elevene til å vise respekt for hverandre.
Gi kunnskaper om hva toleranse er og hva som kan være og hva som kan være konsekvensen av intoleranse.
Skape holdninger for å vise toleranse

Gi kunnskap om sykkelregler og sykkelutstyr slik at elevene kan bli bedre sykkeltrafikanter.
Motivere elevene til å bruke sykkelhjelm

6

Tyveri

Påvirke elevenes holdninger til egne og andres verdier
Gjøre elevene bevisst på problemet med tyveri/stjeling

7

Båtvett

Temakveld for foreldre og elever

Å være i båt, sikkerhet og ansvar

Tema: Ung i Ringerike og Hole i dag
 


 


 

 
 

Publisert
18.12.2007
Sist endret
18.12.2007

Kontakt oss

Hønefoss skole
Tlf: 32 11 76 40

Adresse
Hønengt. 9,
3513 Hønefoss

Konstituert rektor:
(01.01.17-31.07.17)
Benedicte M. Sollien 
Tlf: 32 11 76 40 / 952 64 948 

Avdelingsleder 1.-4.trinn + SFO:
Jorunn Munkhaugen Olerud
Tlf: 32 11 76 40/ 45 22 59 89

Avdelingsleder 5.-7.trinn + velkomstklassen: 
Stine Heggerudstad
Tlf: 32 11 76 40 / 990 141 63

SFO
TLF: 32 11 76 40 / 46 89 27 85send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk