Gå til innhold Gå til søk

SU

Samarbeidsutvalget (SU)

OPPGAVER:
Kommunestyret har vedtatt at det ikke lenger skal hete Driftsstyre men gå tilbake til å hete samarbeidsutvalg. Det skal likevel fremdeles være 3 representanter fra FAU.

Samarbeidsutvalget skal bl.a. arbeide med flg saksområder for å sikre 

  • brukermedvirkning:
  • Skoleutvikling
  • Organisering av læringsarbeidet, bemanningsplan
  • Utvikling av SFO
  • Samspill med nærmiljø / skole
  • Ressursdisponering
  • Vurdering av skolens totale virksomhet
  • Miljørettet helsevern

Samarbeidfsutvalget skal ikke behandle personal- og elevsaker, herunder enkeltvedtak.

Ved uenighet mellom Samarbeidsutvalget og ledelsen ved skolen, kan saken ankes inn for rådmannen eller kommunestyret.

Elevrepresentantene har kun møte- tale- og forslagsrett.

Møteplan for både samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget:

SU/SMU-møter: 2 høstmøter og to vårmøter. Innkalling.

Publisert
28.01.2008
Sist endret
02.09.2014

Kontakt oss

IST kommunikasjon 

 
SMS 59 44 44 32

Helgerud skole
Valhallveien 27
3518  HØNEFOSS

Tlf: 32 18 15 50
SFO: 32 18 15 54

Rektor: 
Benedicte M. Sollien 
32 18 15 52 / 952 64 948

Avdelingsleder 1.-3. trinn og SFO:
Roger Bogen
32 18 15 60 / 951 08 447 

Avdelingsleder 4.-7. trinn:
Lise Karine Bråthen
32 18 15 53 

E-post til alle ansatte

Skolerute 17-18send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk