Gå til innhold Gå til søk

Plangruppesamling på Hallingby skole

80 representanter fra grunnskolene i ringerike kommune var samlet på Hallingby skole for å utveksle ideer og erfaringer i arbeidet med klasseledelse og spesialundervisning sist år.

Fokuset denne gangen var handlingsplan for grunnskolen med fokus på relasjonsbygging, arbeidet med klasseledelse og til slutt hvordan skolene best kan skape et inkluderende miljø og læringsfellesskap. Dette er en del av kommunens tiltak for å skape en felles forståelse for grunnleggende  prinsipper i Ringeriksskolene.   Det er flott å oppleve at alle skolene arbeider systematisk med nøyaktig de samme temaene innenfor klasseledelse.

Publisert
29.03.2012
Sist endret
04.05.2012

Kontakt oss

Hallingby skole

Adresse 
Hvalsbruveien 16, 3525 Hallingby

Tlf. kontor: 32 17 94 60

Rektor: Jan G. Ohren

Tlf. : 32 17 94 62/41921735

Avdelingsleder 1.- 4. trinnsmåtrinnet:

Hege Hammer

Avdelingsleder 8.- 10. trinn:

Anne Line Strømmen

Tlf. 90820889

Rådgiver:

Anne Line Strømmen

Tlf. 90820889

 send siden som epost Tips noen om denne siden

2016

                                 
Google
Tilpasset søk