Gå til innhold Gå til søk

Velkomstklasse ved Hønefoss skole

Velkomstklassen på Hønefoss skole er en klasse for alle nyankomne, minoritetsspråklige elever mellom 7 og 13 år (2. – 7.trinn) som er bosatt i Ringerike kommune.

Velkomstklassen er en aldersblandet klasse med hovedfokus på norskopplæring. Klassen er delt i 2 grupper, en klasse med elever fra 2.–4.trinn og en klasse for elever fra 5.–7.trinn. 

Hvordan søke om plass?
Benytt "Søknadsskjema til velkomstklassen ved Hønefoss skole" 

Norskopplæring og kartlegging
Velkomstklassen jobber etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Dette er en aldersuavhengig plan som er nivåbasert. Elevene skal ha fullført kompetansenivåene på nivå 1 og 2, før de overføres til sin nærskole.

I tillegg til norskopplæring har elevene samfunns- og naturfag, emner innen sosial kompetanse, matematikk, kroppsøving, musikk og praktisk estetiske fag.

Tidsperspektiv
Det er svært individuelt hvor lang tid det tar for elevene å lære norsk. Antall måneder i velkomstklassen kan variere maks inntil to år. Kartleggingsprøver viser når elevene skal overføres til sin nærskole / hjemmeskole. Kontaktlærere og foresatte samarbeider om tidspunkt for overføring. Nærskoler blir informert om dette i god tid.

Hospitering
Før elevene skal overføres til nærskolen / klassen sin, får eleven hospitere / besøke nærskolen sin f.eks. en fast dag per uke. En gradvis overgang fra velkomstklassen til nærskolen, gjør overgangen lettere og tryggere for elevene.

Overføringsmøter
Lærerne i velkomstklassen holder overføringsmøter med nærskolen til elevene. All informasjon og kartlegging blir gjennomgått og overlevert på møtet.

Leksetid
I velkomstklassen får alle elever leksehjelp.

SFO (Skolefritidsordning)
Elever fra 1. – 4- trinn kan melde seg på skolefritidsordningen ved Hønefoss skole. SFO er et tilsyns og aktivitetstilbud der barnas fritid er i fokus. Innholdet i SFO er: Omsorg, trivsel og trygghet, lek og sosial læring, venner og opplevelser samt fritidstid. 

SFO er åpen fra kl. 07.00 – 16.45 og koster penger. Det er egne satser i kommunen. Ta kontakt med SFO – Hønefoss skole for informasjon og påmelding til SFO!

Kontaktinformasjon
Hønefoss skole: tlf: 32 11 76 40

Avdelingsleder Tove Nesset Brahushi: mob: 90 95 99 69

Publisert
16.06.2015
Sist endret
25.06.2015

Selvbetjening

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk