Gå til innhold Gå til søk

Råd om syke skolebarn

Som foreldre kommer man sikkert mange ganger til å stille seg selv spørsmålet: Er mitt barn frisk nok til å gå på skolen?

Det er viktig å gå ut fra barnets behov.

Det er ikke foreldrenes eller personalets behov som skal avgjøre om et barn skal være hjemme eller ikke. Et sykt og slapt barn trenger et fang å sitte på. Ditt barn skal være i en barnegruppe når det er så opplagt at det orker å delta i de vanligste aktivitetene.

Generelt kan man si at det er barnets allmenntilstand som avgjør om det skal være hjemme eller ikke. Som mor eller far er du ekspert på ditt barn og kan gjøre den rette bedømmelsen på hjemmeplan.

Personalet som daglig ser barnet i en gruppe har til oppgave å bedømme om barnet klarer å være med i gruppefellesskapet eller ikke.

Allmenntilstand
Forandringer i allmenntilstanden er ett av de sikre tegn på sykdom hos barn, slik som
• barnet virker sykt og er ikke slik det pleier å være
• barnet orker ikke å sitte, og henger med hodet
• barnet orker ikke å snakke
• barnet orker ikke å være oppe og leke
• barnet vil ikke drikke og eller spise
• barnet sover urolig

Foreldre som ønsker at barnet skal være inne
Barn som ikke kan være ute på grunn av sykdom, er i utgangspunktet ikke friske nok til å være på skolen.

Sykepenger ved barns sykdom
Foreldre som har ansvar for barn har rett til sykepenger under fravær fra arbeidet når barnet er sykt. Dette fremgår av folketrygdloven, og gjelder fram til og med det året barnet fyller 12 år. 

Smittefare
Virusinfeksjoner
De fleste infeksjoner barn har forårsakes av virus. Virusinfeksjoner smitter som regel mest før og like etter at symptomene har oppstått. Ut fra smittefaren alene er det altså liten grunn til å holde barnet hjemme. Det som er avgjørende er allmenntilstanden.

Bakterielle infeksjoner
Her er ofte barnets allmenntilstand mer påvirket enn ved virusinfeksjoner, og trenger derfor oftere å være hjemme.  Barnet kan behøve behandling med antibiotika. En kan gå på skolen selv om en holder på med en antibiotikakur, dette må avgjøres av legen som skriver ut medisinen.

Feber
Feber skyldes vanligvis en infeksjon forårsaket av virus eller bakterier. Barnets temperatur måles i endetarmen og som feber regnes morgentemperatur over 37,5 grader og kveldstemperatur over 38 grader.

Noen barn har litt høyere temperatur enn dette, og det er normalt for dem. Et barn med feber bør være lett kledd, ikke oppholde seg i for varmt rom og få rikelig med drikke.

Feber er ikke farlig i seg selv, men et tegn på at man er syk. Kroppen trenger tid for å restituere seg, og det går ikke fortere med febernedsettende medisiner. Paracet kan imidlertid være gunstig for å dempe smerte. Ellers er feber en nyttig demper hos et barn som er sykt og trenger hvile.

Barn med feber skal være hjemme. La barnet ditt få en feberfri dag før det kommer tilbake til skolen etter flere dagers fravær.
 
For råd i forhold til de enkelte sykdommene henviser vi til Folkehelseinstituttets nettside. Her finnes til en hver tid oppdatert informasjon oggjeldende anbefalinger for barnehagebarn og barn i småskolealder.

Hvis du er i tvil om barnets diagnose og behandling, kan du ta kontakt med lege eller helsesøster for å få råd og hjelp til å bedømme dette.

Publisert
09.08.2010
Sist endret
09.08.2010

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk