Gå til innhold Gå til søk

Personopplysninger

Datatilsynet stiller krav til informasjon om bruken av datasystemer i henhold til Personopplysningsloven §19 og §20. 

Fødselsnummer og bruk av dette
Fødselsnummeret er et unikt identifiseringsnummer som består av elleve siffer. Nummeret skal dekke det offentliges behov for å skille enkeltmennesker fra hverandre på en sikker måte. 

Når kan fødselsnummer brukes?
Fødselsnummeret regnes ikke som en sensitiv opplysning og er ikke taushetsbelagt. Nummeret kan likevel bare brukes når det er saklig behov for det og sikker identifisering ikke kan oppnås på annen måte. Kriteriene fremgår av personopplysningsloven § 12 (lovdata.no).

Særlig bruk av fødselsnummer
Skolen må ha elevens fødselsnummer i sitt register. Denne opplysningen er nødvendig for entydig identifisering av eleven.

Datasystemer hvor personopplysninger brukes
Nedenfor finner du informasjon om hvordan Ringerike kommune behandler elevers personopplysninger i ulike systemer.

IST – skole- og barnehageadministrativt system

Her vil informasjon om barnets/elevens personalia være registrert:

 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Foresattes navn, adresse, telefonnummer
 • Fakturamottaker SFO
 • Skoletilhørighet
 • Klassetilhørighet
 • Fag- og undervisningsgrupper
 • IOP
 • Fravær inkl. merknader
 • Karakterer inkl. merknader
 • Eksamensresultater

Tilgang til systemet er begrenset til personell med tjenstlig behov.

FEIDE

Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren og brukes bl.a. for at elevene skal ha tilgang til ulike læringsressurser.

Fronter – læringsplattform

Fronter er en digital læringsplattform hvor lærer og elever kan samhandle. Dette er et verktøy for informasjon, undervisningsplanlegging, organisering av læringsstoff, innleveringer og arbeidsoppgaver, tilbakemeldinger, samarbeid og vurderinger.  Plattformen har FEIDE-pålogging.

Innsyn for foresatte i læringsplattformen

Ringerike kommune har egen pålogging for foresatte til læringsplattformen. Foresatte har tilgang til fellesrom samt eget barns portefølje. 

Verktøy for plagiatkontroll i læringsplattformen (Ephorus)

Plagiering vil si å utgi andres arbeid som sitt eget. Det er blitt et økende problem innen all utdanning at elever og studenter leverer oppgaver hvor deler av teksten er hentet direkte fra eksterne kilder uten at kilde oppgis. Plagiatkontroll har til hensikt å avdekke dette. Lærerne i faget der dokumentet er sendt inn til plagiatkontroll, skolens administrator og systemadministrator har tilgang til resultatet. Ephorus brukes på ungdomstrinnet.

PAS/PAS2

PAS – PrøveAdministrativt System - er Utdanningsdirektoratets innregistreringssystem for eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver. PAS har FEIDE-pålogging.

VOKAL

VOKAL er et nettbasert system som samler og sammenstiller vurdering og kartlegging av elevene, slik at lærere kan gi tilpasset undervisning og bedre oppfølging av den enkelte elev. VOKAL har FEIDE-pålogging.

SAMPRO

Ringerike kommune benytter Visma FLYT SamPro som nettbaserte samarbeids- og koordineringsverktøy for Individuell Plan (IP) og Individuell Opplæringsplan (IOP). I løpet av skoleåret 2016-2017 går vi over til å bruke IST IOP i stedet for SAMPRO

VIGO

Vigo er en internettportal for søking til videregående opplæring, og er et samarbeid mellom alle fylkene i Norge. Kommunen overfører avgangselevers karakterer fra IST Extens til VIGO. Elevene/foresatte må gi samtykke til dataoverføringene.

Visma Kulturskole

Her vil følgende informasjon om elevens personalie være registrert:

 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Foresattes navn, adresse, telefonnummer
 • Fakturamottaker 
 • Instrument/gruppe/fag
 • Skoletilhørighet

Økonomisystem – utfakturering

Visma Enterprise benyttes til utfakturering. Følgende persondata overføres fra IST Extens og Visma Kulturskole til kunderegisteret i Visma Enterprise i forbindelse med barnehage/SFO7kulturskole-faktura:

 • Betalers fødselsnummer
 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Skole
 • Elevens navn 

Tilsvarende opplysninger overføres fra Visma Kulturskole til Visma Enterprise i forbindelse med kulturskolefakturaer.

ESA

ESA (EDB sak og arkiv) er Ringerike kommunes sak- og arkivsystem. I saker hvor det fattes enkeltvedtak som berører den enkelte elev vil personopplysninger bli lagret her (for eksempel vedtak om spesialundervisning). Den enkelte kan begjære innsyn for å få vite hvilke opplysninger som ligger lagret. 

Publisert
08.08.2014
Sist endret
16.11.2016

Les mer

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk