Gå til innhold Gå til søk

Fratrekk av fravær på vitnemålet

I følge Opplæringsloven §3-41, skal elevens fravær føres på vitnemålet.

For fravær fra og med opplæringsåret 2010/2011 gjelder følgende:

Foreldre kan kreve at inntil 10 dager per opplæringsår ikke føres på vitnemålet, dersom fraværet skyldes dokumenterte helsemessige grunner eller innvilget permisjon, jfr. forskriften §3-41 fjerde og femte ledd.

Dersom det ikke foreligger legeerklæring kan ikke skolen stryke fravær av helsemessige grunner fra vitnemålet, jfr.§3-41. Foreldrene må kreve at fraværet ikke skal føres.

· helsemessige årsaker krever legeerklæring og en varighet mer enn 3 dager, der fraværet fra og med den 4.dagen kan strykes.

· permisjon må være innvilget på forhånd av skolen etter § 2-1 i Opplæringsloven

Føring på vedlegg:

I flg. Rundskriv fra UDIR-08-2010 kan foreldre kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet. Det vil da være foreldrene som har ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet og kreve at dette føres på vedlegget.

Dette skjemaet kan benyttes for å kreve fratrekk for  fravær på vitnemål.  Skjema og vedlegg sendes/leveres skolen v/rektor.

Publisert
13.06.2012
Sist endret
25.06.2015

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk