Gå til innhold Gå til søk

Hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning er et selvstendig juridisk begrep: "Privat opplæring i heimen".

De juridiske rettighetene til hjemmeundervisning finnes i opplæringsloven. Her er noen aktuelle paragrafer: 

A. Rettigheten til hjemmeundervisning ligger i § 2-1 om rett og plikt til grunnskoleopplæring:

"Barn og ungdom har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna tilsvarande opplæring."

B § 2-15. ”Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell”.

§ 5-1. Rett til spesialundervisning:  ”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning”.

D. Tilsyn: § 14-2 Kommunalt tilsyn med heimeopplæring:

"Kommunen fører tilsyn med den pliktige opplæring for barn og unge som ikkje går på skole, og kan og kalle dei inn til særskilde prøver. Kommunen skal krevje at barnet eller den unge skal gå i skole dersom dei krava lova her med forskrifter stiller til heimeopplæringa ikkje er oppfylte."

Publisert
11.11.2007
Sist endret
20.11.2007

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk