Gå til innhold Gå til søk

Forsterkede enheter på Haugsbygd og Hov ungdomsskoler

Dette er et tilbud for elever med stort behov for individuell tilrettelegging, tilpassing av lærestoff og større grad av praktisk opplæring.  Tilbudene skal til sammen kunne ta imot ca. 22 elever.  Alle elever er tilknyttet en ordinær klasse, men har også undervisning i grupper og individuelt. Målet er å utvikle ferdigheter som har verdi for eleven. Realistiske opplæringsmål skal gjøre eleven mestringsdyktig i eget liv.

Kompetanse

Personalgruppene er sammensatt av personer med stor tverrfaglig kompetanse og lang erfaring. Vi samarbeider tett for å finne den riktige organiseringen og tiltakene for hver enkelt elev. 

Teori

Elevene skal ha opplæring i alle fag. Vi har spesielt fokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, samt viktige temaer i orienteringsfagene.  Vi bruker i stor grad praktiske metoder i undervisningen. Enkelte elever har mulighet for fullverdig vitnemål, andre får karakterer i utvalgte fag og andre igjen får vurdering uten karakter. 

Pedagogikk

Samspill med likeverdige i et jevnaldermiljø er en forutsetning for sosial læring. Trivsel og opplevelse av mestring er avgjørende for faglig framgang. Vi vektlegger:

  • Individuelle tilrettelegging og mestring
  • system, struktur og forutsigbarhet
  • praktiske aktiviteter og hverdagslivsmestring
  • at elevene får være sammen med ungdommer de lettere får kontakt med

 Aktiviteter

Vi har ulike aktiviteter gjennom uka. Disse er tilpasset elevens forutsetninger og behov. Eksempler: Mat og helse/kantine, kjøkkenmatte, fysisk aktivitet og sosial trening.

Publisert
26.02.2013
Sist endret
25.06.2015

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk