Gå til innhold Gå til søk

Innskriving i 1. klasse

Alle barn i Ringerike kommune som fyller 6 år i 2017 og barn født i 2010 som har fått utsatt skolestart, skal høsten 2017 begynne på 1. årstrinn. Hvem skal skrives inn ?

For skoleåret 2017-2018 gjelder følgende:

  • Barn som er født i 2011 skal begynne på 1. trinn skoleåret 2017-2018.
  • Barn som fikk utsatt skolestart høsten 2016 (født i 2010 ).

Foresatte skriver inn sitt barn ved å bekrefte skoleplass i Oppvekstportalen. Frist for innskriving er 20. januar.

Innmelding gjøres via oppvekstportalen og søknadsskjema er tilgjengelig i perioden 10.-20. januar 2017.

Dersom foresatte vet at barnet/familien skal flytte før høsten 2017, oppgis ny adresse på innskrivningsskjemaet.

Framskutt skolestart
Barn som fyller 5 år i tidsrommet 01.01. - 31.03.2016 kan søke om fremskutt skolestart. I spesielle tilfeller kan det søkes om utsatt skolestart for barn født i 2010.

Utsatt skolestart
I spesielle tilfeller kan det søkes om utsatt skolestart.  Søknad sendes skolen sammen med innskrivningsskjemaet.

Rektor ved den enkelte skole kan gi mer informasjon.

Har du spørsmål ?
Ta kontakt med rektor på den enkelte skole. Kontaktinformasjon finnes bl.a. på den enkelte skoles hjemmeside.

SFO  ( Skolefritidsordningen )
Alle barneskoler i Ringerike har tilbud  om skolefritidsordning for barn på 1. - 4. trinn. Påmelding på eget skjema, søknadsfrist for skoleåret 2016-2017 er 1.april 2017.

Les mer  om SFO her.

Skoleskyss

Elever på 1. trinn har rett til fri skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km. Alle elever med lengre skolevei enn 4 km. fra hjem til skole har rett til fri skoleskyss.

Funksjonshemmede elever har rett til fri skoleskyss når legeerklæring tilsier dette - ingen begrensninger vedrørende veilengden.

Rektor vil kunne orientere om eventuelle unntak/spesielle ordninger.

Les mer om skoleskyss her.

 

Publisert
29.10.2016
Sist endret
09.01.2017

Les mer

Kontakt oss

Servicetorget - svarer på generelle spørsmål

Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no


Kommunalsjef for skole og kultur
Magnar Ågotnes
Mob: 913 38 099

Besøksadresse:
Rådhuset, Oslov. 1
3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk