Gå til innhold Gå til søk

Innbetaling og faktura

Avgiftskontoret står for innfordring av:

 • Kommunale eiendomsgebyr (eiendomsskatt, vann- og avløpsavgift, feieavgift)
 • Kommunale barnehageregninger
 • SFO regninger (skolefritidsordningen)
 • Kulturskoleregninger
 • Kommunale husleiekrav
 • Kommunale regninger fra helse- og sosialtjenesten
 • Diverse gebyrer/avgifter fra teknisk avdeling
 • Kommunale parkeringsgebyr/tilleggsavgifter
 • I tillegg en del kommunale krav av mer tilfeldig art

Viktige forfallsdatoer
Kommunale avgifter forfaller til betaling i tre terminer:

 • 20. mars for perioden 01.01 - 30.04
  20. juni for perioden 01.05 - 31.08
  20. oktober for perioden 01.09 - 31.12.
 • Forbruk av vann i året blir avregnet ved 1. termin året etter.

Regninger for barnehage, SFO og husleie forfaller den 20. i måneden. 

Betaling
Dersom den originale fakturaen ikke blir betalt ved forfallsdato, påløper det forsinkelsesrente fra forfall. I tillegg påløper det lovbestemte inkassogebyrer for varsler som blir sendt ut.

Det er viktig å benytte den betalingsblanketten du har mottatt. Dette sikrer rask og sikker behandling av betalingen. Overhold betalingsfristen så slipper du flere renter og omkostninger. Ved annen betaling - husk kundenummer, eventuelt fakturanummer.

Vi oppfordrer alle som har betalingsproblemer i forbindelse med sine forpliktelser til kommunen om å ta kontakt så tidlig som mulig, slik at vi sammen kan finne en løsning.

Avgiftkontoret kan kontaktes på mail: avgiftskontoret@ringerike.kommune.no, på tlf. 32 11 74 00 eller bruk kontaktskjema.

Spørsmål om vann- og kloakkavgift? Ring tlf. 46839176.

Spørsmål om feieavgiften? Ring tlf. 32 11 79 81 eller 952 21 311.

Avtalegiro
Kommunen har etablert ordning om bruk av avtalegiro for de fleste typer krav.

Har du avtalegiro så sender avgiftkontoret ut en varsling i form av en vanlig faktura ved hver fakturering med opplysning om at beløpet blir belastet deres konto med avtaletrekk ved forfall. Denne vedlagte faktura er krysset i bunn og skal da ikke betales!

Nærmere informasjon om Avtalegiro kan du finne på www.avtalegiro.no.

e-faktura
Du kan opprette e-faktura avtale med oss rett i din nettbank eller kontakt din bankforbindelse.

Referansenummer for e-faktura er ditt kundenummer som består av 8 siffer, se betalingsinformasjonen som står på din faktura.  

Renovasjon 

Hadeland og Ringerike avfallsselskap, HRA, både fakturerer og krever inn avgift på husholdningsrenovasjon.

Parkeringskrav
Parkeringsgebyr og tilleggsavgifter innkreves av avgiftskontoret på oppdrag fra Teknisk tjeneste, som ilegger kravene

Benytt betalingsgiroen du fikk på ruta eller sendt i posten, eller senere mottatte purringer eller varsler. Dette sikrer korrekt og sikker behandling av betalingen. Har du ikke giro, oppgi motorvognenes kjennetegn.

Hvis en ønsker å klage på ileggelsen av et krav, eller har andre spørsmål ang. parkering, ta kontakt med Teknisk tjeneste. Skjema for klage finnes her. 

Publisert
16.06.2011
Sist endret
30.12.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Ansattes telefon og epost

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk