Gå til innhold Gå til søk

Nedgravde oljetanker

Konsekvensene av oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker kan være omfattende, både økonomisk og miljømessig. Eier av tanken er ansvarlig for skader på miljø og eiendom. Sjekk vilkårene hos ditt eget skadeforsikringsselskap.
 
Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet.

De eldste ståltankene fra 1960-tallet og tidligere er i spesielt dårlig forfatning. Tankene ruster opp og må kontrolleres omgående. Alternativt skiftes tanken ut eller fjernes uten forutgående kontroll.


Tilstandskontroll er lovpålagt
Tankeier plikter til å gjennomføre tilstandskontroll av oljetanken. Dette er krav satt i forurensningsforskriften.

Tidspunktet for kontroll avhenger av materialet:
Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år
Glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang etter 30 år

Fjerning av oljetank

En oljetank som ikke er i betryggende stand, skal tas ut av bruk eller utbedres etter alminnelig aksepterte metoder. Tanker som tas permanent ut av bruk, fjernes etter rengjøring. Rengjøring av tanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall.

I spesielle situasjoner kan kommunen gi tillatelse om at tanken forblir i bakken. Den skal da fylles med sand og påfyllingskran skal fjernes elelr plomberes.

Blir en nedgravd oljetank tatt ut av bruk, skal den ansvarlige gi skriftlig melding om dette til kommunen.

Nedgraving av ny oljetank

Den ansvarlige for oljetanken skal senest en måned før en oljetank graves ned, gi skriftlig melding til kommunen om tankens størrelse, konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse, alder og kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen. Kommunen kan kreve tilsvarende opplysninger for eksisterende nedgravde oljetanker.

Publisert
13.12.2007
Sist endret
02.03.2016

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk