Gå til innhold Gå til søk

Badevannsprøver fra Steinsfjorden 19.6.2017

Badevannsprøvene inneholder lite blågrønnalger, så det er fortsatt helt trygt å bade i fjorden. Prøver tatt ved hovedstasjonen 23. mai og 20. juni er også godt under anbefalt grense.
  

NIVA har analysert vannprøver tatt fra badeplasser ved Steinsfjorden 19. juni.

Prøvene er studert i mikroskop for å vurdere mengden av cyanobakterier (blågrønnalger), og analysert for cyanobakterietoksiner av typen microcystin.

Det var lite cyanobakterier i prøvene fra Steinsfjorden.


Resultater av microcystin (giftstoff) funnet i de ulike prøvene:

  • Slettøya: ikke påvist microcystin
  • Høyenhall: ikke påvist microcystin
  • Grantopp: ikke påvist microcystin
  • Rørvik: ikke påvist microcystin

Den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg microcystin/L. Det er dermed trygt å bade i fjorden.

Prøver fra hovedstasjonen i Steinsfjorden 23. mai og 20. juni.
Det var lite cyanobakterier i overflatevannet, og det ble ikke påvist microcystin i prøver fra 0-7 m og 8-14 m dyp i mai og juni

Det pleier å være årlig forekomst av Planktothrix, som er en slekt av cyanobakterier, i Steinsfjorden, og det er vanlig at det etablerer seg en Planktothrix-populasjon ved ca. 10 meters dyp i løpet av sommeren. Dette er grunnen til at det tas prøver for analyse av cyanobakterietoksiner i Steinsfjorden.

Publisert
27.06.2017
Sist endret
27.06.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk