Gå til innhold Gå til søk

Prøveresultat 13.7.15

Badevannprøvene fra 13.juli viser at det er mindre blågrønnalger enn i juni. Det er fortsatt helt trygt å bade i fjorden.

Badevannsprøver
NIVA har mottatt vannprøver fra fire badeplasser i Steinsfjorden; Slettøya, Høyenhall, Grantopp og Rørvik, tatt 13.07.2015.

Det var litt blågrønnalger som tilhører den giftproduserende slekten Planktothrix i de fleste prøvene fra Steinsfjorden. I prøven fra Rørvik var det mindre Planktothrix enn i prøvene fra de tre andre badestedene. Det var mindre cyanobakterier enn i juni. Forekomsten av giftstoffer (microcystin) er også lavere på alle stedene utenom Grantopp, hvor det har vært en liten økning.

Resultater av microcystin-analysen:
Slettøya:         1,3 µg microcystin/L
Høyenhall:         0,6 microcystin/L
Grantopp:         2,2 microcystin/L
Rørvik:                 ikke påvist microcystin
 
Microcystinkonsentrasjonenene er godt under den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon; 10 µg microcystin/L.

Det vil bli tatt nye badevannsprøver i begynnelsen av august.

Publisert
20.07.2015
Sist endret
27.06.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00

Kontaktpersoner

Ole Anders Moskaug
E-post: ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no

Ingrid Strømme
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.nosend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk