Gå til innhold Gå til søk

UNGSKOGPLEIE ER VIKTIG!

Stell av ungskogen er en forutsetning for at skogeier oppnår lønnsomhet.

Per dags dato er det et stort spenn mellom prisene på sagtømmer og massevirke. Avvirkning av godt skjøttet skog vil være en lønnsom bedrift. Avvirkning av skog som har fått lite oppmerksomhet kan i verste fall resultere i røde tall. 

Ungskogpleie er trolig det viktigste tiltaket for å produsere virke av god kvalitet - som igjen vil resultere i økt lønnsomhet.

Ved ungskogpleie kan en 

 - styre treslagssammensetningen
 - fristille fremtidstrær av god kvalitet
 - redusere risikoen for snøskader
 - øke muligheten for en lønnsom førstegangstynning
 - øke skogens avkastning

Å investere i ungskogpleie behøver ikke å være et kostbart tiltak. Investeringen kan dekkes med skogfondmidler med 85 % skattefordel. I tillegg gis det 35 % tilskudd. 

Landbrukskontoret viderefører ØK-modellen i Ringerike og Hole. ØK står for "økt aktivitet - økt kunnskap". Nedenfor er en oversikt over de entreprenørene som hittil har meldt seg på ØK-modellen. Det finnes i tillegg mange andre aktører som utfører ungskogpleie i Ringerike og Hole. 

ØK-aktører 2015.pdf


Kontaktpersoner på landbrukskontoret: Arvid Hagen og Thor Gunnar Lie. 

Publisert
28.04.2015
Sist endret
04.05.2015

Landbrukskontoret


Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Mathea Storihle  
tlf: 408 04 234
e-post 

Ellen Hougsrud
tlf: 408 04 509 (man-ons)
e-post Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 


Postadresse

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk