Gå til innhold Gå til søk

Refusjon fra skogfond

Frist for å sende inn refusjonskrav fra skogfondet er 15. november

Det minnes om at fristen for å levere refusjonskrav for skogfond nærmer seg.

Tiltak som kan dekkes er bl.a: Plantekjøp, planting, ungskogpleie, markberedning, veivedlikehold og-opprusting, forhåndsrydding før tynning.

OBS! Opplysninger om bonitet, ca høyde over havet og areal i dekar for behandlet areal må påføres. Ufullstendige opplysninger fører til nedprioritering "i bunken".

Fristen er den 15. november. Send gjerne på e-post til:

arvid.hagen@ringerike.kommune.no

Husk å legge ved bilag.

Refusjonsskjemaet finner du her:

Refusjonsskjema for skogfond.xls

Publisert
13.11.2012
Sist endret
19.12.2012

Landbrukskontoret


Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Mathea Storihle  
tlf: 408 04 234
e-post 

Ellen Hougsrud
tlf: 408 04 509 (man-ons)
e-post Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 


Postadresse

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk