Gå til innhold Gå til søk

Nettverkssamling på Steinssletta

Over 130 personer deltar når nettverkssamlingen for utvalgte kulturlandskap avholdes på Steinssletta 16. - 17. august. På samlingen vil det bli blant annet bli vist ulike skjøtselsteknikker, beitetiltak og næringsutvikling i området.

Steinssletta er et av 22 nasjonalt utvalgte kulturlandskap.

På samlinga er det programposter som fører deltakerne innom Stein gård, Halvdanshaugen, Steinsvika, Mo gård og Bjørke gård. En av foredragsholderne er Gudmund Bakke som vil fortelle litt om lokalhistorien.

Steinssletta er et område med et variert og rikt jordbrukslandskap med brukshistorie tilbake til yngre steinalder. Området utgjør 12 147 dekar og omfatter 54 gårdsbruk, hvorav 36 i Hole og 18 i Ringerike. Samtlige gårdsbruk er i aktiv drift, enten av eier eller ved bortleie. Det dyrkes korn, oljevekster, frø, poteter, grønnsaker og det er også noe husdyrhold.

Publisert
16.08.2011
Sist endret
16.08.2011

Landbrukskontoret


Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Mathea Storihle  
tlf: 408 04 234
e-post 

Ellen Hougsrud
tlf: 408 04 509 (man-ons)
e-post Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 


Postadresse

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk