Gå til innhold Gå til søk

Miljøplankurs - onsdag 29. januar kl 18

I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning inviterer vi til kurs om miljøplanen. Det blir en gjennomgang av krav til miljøplanen, både trinn 1 og trinn 2.

Tid:      Onsdag 29. januar 2014
Sted:  
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (gamle HiBu), Bredalsveien 14
Kl:       
1800 - 2130

Påmelding
Grunnet bytte av lokale er det fortsatt mulighet for å melde seg på. Påmelding til Ingeborg Løken på tlf: 409 17 839 eller epost til ingeborg.loken@ringerike.kommune.no. 

Hvorfor ha miljøplan?
Miljøplanen er et verktøy for det enkelte foretak for å registrere, planlegge og dokumentere miljøtiltak som knytter seg til jordbruksdrifta. Miljøplanen skal bidra til å redusere miljøulemper og ivareta miljøverdier som jordbruksdrifta bidrar til.

Landbrukskontoret kontrollerer miljøplanen
Årlig foretar Landbrukskontoret ca. 25 foretakskontroller. På kontrollene går vi blant annet igjennom Miljøplanen for å se om denne oppfyller lovpålagte krav. Vi observerer at det er en del gjengangere og mistenker at det er flere produsenter som kan ha behov for en liten oppfriskning av kunnskapene og kravene. Vi gjør også oppmerksom at vi i 2014 i større grad enn tidligere følge opp avvik og mangler.

Hva skjer hvis foretaket har mangler eller avvik miljøplan?
Manglende eller mangelfull miljøplan kan føre til reduksjon i utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket. Trekker ligger i størrelsesordenen 8 000 – 18 000, og avvik eller mangel kan også medføre ytterligere avkortning i tilskuddet.

Publisert
18.12.2013
Sist endret
27.01.2014

Landbrukskontoret


Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Mathea Storihle  
tlf: 408 04 234
e-post 

Ellen Hougsrud
tlf: 408 04 509 (man-ons)
e-post Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 


Postadresse

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk