Gå til innhold Gå til søk

Mange har søkt om erstatning for avlingssvikt

Det ble en nedbørsrik vekstsesong som ble etterfulgt av vanskelige innhøstingsforhold. 25 jordbruksforetak har søkt om erstatning for klimabetinget avlingssvikt. Antall elektroniske søknader er høyt og ca 56 prosent av søknadene er sendt inn elektronisk.

Erstatning kan gis til jordbruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Avlingssvikt er svikt i avlingsmengde i forhold til gjennomsnittsavling. Avling i skadeåret må være mindre enn 70 % av gjennomsnittsavling for de fem siste år for at erstatning kan utløses.

Søknadsfrist var 31. oktober. Kommunen er i gang med saksbehandling av innkomne søknad, og sakene vil attesteres forløpende og oversendes Fylkesmannen fortløpende.

Publisert
15.11.2011
Sist endret
15.11.2011

Kontakt landbrukskontoret

Har du spørsmål?

Send e-post til landbrukskontoret:
landbruk@ringerike.kommune.no

Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Oda Aulstad Kvisberg (vikar for Mathea Storihle)
tlf: 408 04 234
e-post 

Halldis Linde Lie (vikar for Ellen Hougsrud)
tlf: 408 04 509
e-post 

Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 


Postadresse

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk