Gå til innhold Gå til søk

Frist: Tilskudd til nyanlegg og opprusting av landbruksveier - 19. mars

Det kan ytes tilskudd til nyanlegg og opprusting av veier i landbruket. Husk at anlegg som det søkes tilskudd for må være godkjent av kommunen etter forskrift om godkjenning og planlegging av veier for landbruksformål og ikke eldre enn 3 år.

Det ytes tilskudd til nyanlegg og opprusting av veier i landbruket. Vilkårene er gitt i «Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål» og «Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket».

Søknadsfrist er satt til 19.03.2012 for behandling hos Fylkesmannen i Buskerud.

Tilskudd ytes med 20 % til unntaksvis 40 % av faktiske kostnader.

Søknader som er kommet inn før fristen blir behandlet i første runde hos Fylkesmannen. Søknader som kommer inn seinere vil bli behandlet fortløpende med forutsetning om at det finnes penger igjen til fordeling.

Husk at anlegg som det søkes tilskudd for må være godkjent av kommunen etter forskrift om godkjenning og planlegging av veier for landbruksformål og ikke elder enn 3 år. Med søknaden skal det også følge en byggeplan for anlegget.

For mer informasjon - kontakt Eiliv Kornkveen tlf: 32 11 75 64

Publisert
10.01.2012
Sist endret
10.01.2012

Landbrukskontoret


Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Mathea Storihle  
tlf: 408 04 234
e-post 

Ellen Hougsrud
tlf: 408 04 509 (man-ons)
e-post Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 


Postadresse

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk