Gå til innhold Gå til søk

Elgbeitetaksering - rapport for 2011

I alt 99 bestand taksert i 2011 er inkludert i årets rapport. Disse er fordelt på regionene Tyristrand-Ask (11), Soknedalen (52), Ådal (33) og Krokskogen (3).

For kommunen samlet sett er beitetrykket det høyeste som er registrert i perioden takseringene har pågått. Dette gjelder både for furu, bjørk og ROS-artene.

Uttaket ligger langt over det som regnes som bærekraftig. Skogskadene er betydelige og foryngelse av furu er i mange områder problematisk.

Et økt jaktuttak er høyst sannsynlig nødvendig for å legge til rette for forbedret bestandskondisjon. Dette vil også begrense skogskadene, og redusere konfliktnivået med elg i trafikken.

Les hele rapporten

 

Publisert
06.09.2011
Sist endret
06.09.2011

Landbrukskontoret


Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Mathea Storihle  
tlf: 408 04 234
e-post 

Ellen Hougsrud
tlf: 408 04 509 (man-ons)
e-post Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 


Postadresse

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk