Gå til innhold Gå til søk

Ekstrarunde: SMIL-midler - frist 1. oktober

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) sendes Landbrukskontoret på eget skjema. Kontakt oss dersom du har spørsmål om SMIL-ordningen.


Spørsmål om SMIL-ordningen kan rettes:
Astrid Ehrlinger tlf: 32 11 75 56

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Det kan gis tilskudd til følgende tiltak:

Kulturlandskaptiltak
-
Ivaretagelse av biologisk mangfold og gammel kulturmark, og for tilrettelegging av biologisk mangfold
- Tilrettelegging for større tilgjengelighet og opplevelse i landskapet
- Ivareta kulturminner og kulturmiljøer, inkludert freda og verneverdig bygninge
- Investeringstiltak som fremmer organisert beitebruk

Forurensningstiltak
- Bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygninger eller driftsopplegg
- Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg
- Miljøplantinger og økologiske rensetiltak
- Omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer.

Søknadsfrist (ekstrarunde): 1. oktober, bruk skjema SLF 430

Publisert
23.09.2011
Sist endret
20.09.2011

Landbrukskontoret


Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Mathea Storihle  
tlf: 408 04 234
e-post 

Ellen Hougsrud
tlf: 408 04 509 (man-ons)
e-post Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 


Postadresse

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk