Gå til innhold Gå til søk

Amnesti for driftsfellesskap

Amnestiet innebærer at foretak som er i driftsfellesskap, men som ikke har søkt samlet før, nå kan melde fra til kommunen om forholdet. Frist er 1. mars.

Landbruks- og matdepartementet har 16. januar fastsatt forskrift om tidsbegrenset bortfall av konsekvenser som følge av driftsfellesskap i jordbruket. Dette amnestiet gjelder foretak som innen 1. mars 2015 melder fra til landbruksforvaltningen at de er i et driftsfellesskap etter reglene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Amnestiet innebærer at foretak som er i driftsfellesskap, men som ikke har søkt samlet før, nå kan melde fra til kommunen om forholdet. Foretakene vil da få beregnet produksjonstilskudd samlet for inneværende søknadsomgang, og det vil ikke bli kontrollert hvor lenge driftsfellesskapet har eksistert. De foretakene som melder fra om at de er i driftsfellesskap innen 1. mars, vil ikke få krav om tilbakebetaling eller avkorting for driftsfellesskap i tidligere perioder. 

Foretakene kan gis separate avløsertilskudd for avløsning skjedd i 2014 på bakgrunn av foretakenes dyretall 1. januar 2014. For 2015 vil det bli utmålt en felles maksimalrefusjon.

Amnestiet gjelder for foretak som selv oppgir at de er i driftsfellesskap i forbindelse med denne søknadsomgangen og innen 1. mars. Amnestiet gjelder ikke driftsfellesskap som senere blir avdekket ved kontroll, eller som er avdekket i forbindelse med tidligere søknadsomganger. 

Pressemelding fra departementet finnes HER.

Forskriften finnes HER

Publisert
21.01.2015
Sist endret
21.01.2015

Landbrukskontoret


Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Mathea Storihle  
tlf: 408 04 234
e-post 

Ellen Hougsrud
tlf: 408 04 509 (man-ons)
e-post Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 


Postadresse

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk