Gå til innhold Gå til søk

Risikovurdering av hønsehirse

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har publirsert en risikovurdering av ugraset hønsehirse.

Hønsehirse er på verdensbasis ansett som en av de verste ugrasene, og spres betydelig raskere enn floghavre.

Hønsehirse er allerede observert flere steder i Buskerud, og de negative konsekvensene vurderes som store i produksjon av korn og potet, og svært store i grønnsaker.

Det klart viktigste forebyggende arbeidet for videre spredning er luking når planten etablerer seg, for å hindre videre oppformering av frø. For øvrig gjelder mange av de samme forebyggende tiltakene som ved bekjemping av floghavre. Kjennskap til hønsehirse er en forutsetning for bekjempning. 

Trykk her for mer informasjon og fullstendig rapport. Publisert
07.06.2016
Sist endret
16.03.2017

Landbrukskontoret


Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Mathea Storihle  
tlf: 408 04 234
e-post 

Ellen Hougsrud
tlf: 408 04 509 (man-ons)
e-post Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 


Postadresse

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk