Gå til innhold Gå til søk

Buskerud bondelag inviterer til markdag!

Tema for dagen er skjøtsel av kantsoner mot dyrka mark.

På mange eiendommer er det behov for å sette inn tiltak for å rydde kantarealene for vegetasjon. Gjengrodde åkerreiner betyr reduserte avlinger. I noen tilfeller har skog og kratt overtatt for bygg og havre i ytterkanten av jordet.

Mange har sikkert også opplevd knuste speil på traktoren når siste draget ut mot reina skal pløyes.

Buskerud Bondelag inviterer til demonstrasjon på rydding av kantarealer med ryddeaggregat.

Tid og sted:

LØRDAG 10. DESEMBER.
KL. 10.00
HOS
EIVIND BJERKE
MIDTRE BJERKE, ASK.

Publisert
06.12.2016
Sist endret
16.03.2017

Landbrukskontoret


Eiliv Kornkveen 
tlf: 409 17 847
e-post 

Arvid Hagen
tlf: 409 17 846
e-post

Ingeborg Løken
tlf: 409 17 839
e-post

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post 

Mathea Storihle  
tlf: 408 04 234
e-post 

Ellen Hougsrud
tlf: 408 04 509 (man-ons)
e-post Hvem gjør hva på Landbrukskontoret? 


Postadresse

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Besøksadresse
Storgata 13
3510 HØNEFOSS send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk